364
EXPLORE what we know and do
EXPLORE what we know and do

Close

Competence areas

Contact me

Valdation:
* First Name:
* Last Name:
Company:
Phone number:
* Email:
Country:
* Message:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
COFFEE OR TEA? Drop by for a cup.
event vasteras

Frukostseminarium - April 06, 2017

Integration i en digitaliserad värld

Enfo tar dig bakom kulisserna kring Novoterms senaste Integrationssatsning. Vi berättar hur de lyckats tjänstifiera sitt erbjudande utan en egen IT-avdelning. Allt med hjälp av att publicera sina tjänster och skapa API:er med hjälp av Logic Apps. Vi berättar hur digitaliseringen av erbjudandet kommit till stånd och de tekniska komponenterna som ingår i lösningen. Vi delar med oss av ’Lessons learned’ och storleksordningen på investeringen.