EXPLORE what we know and do
EXPLORE what we know and do

Close

Services

Contact Us

COFFEE OR TEA? Drop by for a cup.
event vasteras

Frukostseminarium - April 06, 2017

Integration i en digitaliserad värld

Enfo tar dig bakom kulisserna kring Novoterms senaste Integrationssatsning. Vi berättar hur de lyckats tjänstifiera sitt erbjudande utan en egen IT-avdelning. Allt med hjälp av att publicera sina tjänster och skapa API:er med hjälp av Logic Apps. Vi berättar hur digitaliseringen av erbjudandet kommit till stånd och de tekniska komponenterna som ingår i lösningen. Vi delar med oss av ’Lessons learned’ och storleksordningen på investeringen.