Skip to main content
Open position

Projektipäällikkö, IT-Transitions

Content sections

Cloud services laptop Enfo

Text

Oletko kokenut IT-transitioprojektien läpiviejä ja tunnet myös perustietotekniikkapalvelut sekä muita it-infraan liittyviä osa-alueita? Kutsumme sinua, it-transitioprojektien johtamisen ammattilaista, liittymään mukaan osaavaan PMO-tiimiimme.    

Enfo tarjoaa sinulle yhteisön, jonne voit tulla juuri sellaisena kuin olet ja jossa mahdollistamme sinun onnistumisesi. Meillä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tehtäväsi sisältöön ja päästä lisäämään osaamistasi. Meillä työtäsi arvostetaan ja sillä on merkitys, sillä rakennamme älykkäämpää Pohjolaa ja mahdollistamme dataan perustuvia, merkityksellisiä muutoksia.

 

Mitä etsimme?

  • Kokemusta it-infraprojektien johtamisesta ja/tai it-ulkoistusprojekteista
  • Kykyä luovia projektin hallinnollisten ja teknisten osa-alueiden välillä toimittaja-asiakas-rajapinnassa
  • Ymmärrystä siitä, miten it-palveluita pystytetään ja toimitetaan
  • Kykyä kommunikoida sujuvasti suomeksi ja englanniksi
  • Eduksi katsomme kokemuksen tilaus-, toimitus-, ja tuotantoprosessin kehittämisestä

 

Minkälaista Enfolla on työskennellä?

PMO-tiimimme projektipäälliköt luotsaavat keskimäärin 2–4 samanaikaista projektia. Tyypillisiä projekteja ovat uusien asiakkaiden haltuunotot ja olemassa olevien asiakkaiden kehitysprojektit, kuten O365-toteutukset, infrastruktuurin tehostamis- ja konsolidointiprojektit, sekä työasemapäivitykset ja virtualisoinnit. 6 hengen PMO-tiimimme on aina valmis sparraamaan, mutta projekteissa projektipäällikkömme työskentelevät itsenäisesti eri alueiden teknisten asiantuntijoiden tukemana.

Projektipäälliköidemme työpäivät ovat vaihtelevia pitäen sisällään projektin hallinnollisia tehtäviä, kuten projektipalavereita, raportointia, tekemisen seurantaa ja ylipäänsä aktiivista vuoropuhelua Enfon asiantuntijoiden ja asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa. Työ ei kuitenkaan ole pelkkää rutiinia vaan jatkuvaa muutoksenhallintaa. Aina kaikki ei mene valmiin suunnitelman mukaisesti, ja tällöin projektipäällikkö pääsee ottamaan hyvin erilaisia haastavia tilanteita, joissa voi samanaikaisesti olla tapahtumassa paljon asioita. Tehtävässä korostuvat koordinointi-, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja fasilitointitaidot. Projektipäälliköllä on suuri valta ja vastuu toteuttaa asioita sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa on sopimuksessa sovittu.

Meillä projektihallinnassa korostuvat asiakaspalvelu, johtaminen, suullinen ja kirjallinen kommunikointi sekä toimituksen hallinta. Nojaamme projektijohtamisessa alan parhaisiin käytäntöihin perustuvia menetelmiä, ja arvostamme kaikkia sertifikaatteja projektinhallinnasta. PMO-tiimimme kehittää ja päivittää kuitenkin jatkuvasti sekä tiimitason projektinhallintamenetelmiä että omaa henkilökohtaista osaamistaan. Menetelmiä on monesti muokattu Enfon toimintaympäristöön sopiviksi, ja menetelmät sekä työkalut valitaan aina projektin laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Projektipäällikkömme osallistuvat myös varsinaisen projektinjohtamisen lisäksi myynnin tukeen ja vastaavat ennen projektin aloitusta tehtävistä esiselvityksistä. Meille on tärkeää, että heti alkuun lähtiessä projektipäällikkömme pystyvät herättämään luottamusta kaikissa projektiin osallistuvissa tahoissa. Tämän vuoksi projektipäälliköillämme on erinomainen kyky aikatauluttaa, ennakoida ja hallita muutoksia. Onnistumisen mittareina ovat säännöllisesti tehtävät palautekyselyt niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

PMO-tiimimme on kokonaisuudessaan Espoossa, mutta työtä pystyy tarvittaessa myös tekemään etänä.    

 

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuksesi heräsi, hae tehtävää jättämällä meille yhteystietosi ja LinkedIn -profiilisi (tai CV) oheisen linkin kautta 8.8.2021 mennessä. Haastattelut alkavat vasta hakuajan jälkeen. 

Lisätietoa meistä ja tehtävästä antaa mielellään Max Käär numerossa +358 50 444 6595 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@enfogroup.com 2.8. alkaen.

 

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, informaatiohallinnan kuin sovellukset sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet, ja tuomme yhteen relevanttia dataa älykkäämmän liiketoiminnan puolesta. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa aidosti välittäen. 900 alan asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa. enfo.fi 

Contact section

Contact

Contact

Picture

Johanna Lintunen Enfo

Contact

Johanna Lintunen

Area

Careers & HR

Phone

+358 405 204 663